Oznamy pre návštevy

Plán návštev

V zmysle odporúčania plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID -19 oznamujeme, že od 19.04.2021 sú v DD a DSS LUNA povolené návštevy klientov za nasledovných podmienok:

 • Návštevu je potrebné si dohodnúť počas pracovných dní  od 7.30 hod. do 14.00 hod. na tel. na tel. čísle 048/6115677 alebo na mobilnom tel. čísle  0948148611.
 • Návšteva najviac 2 osoby môže trvať max. 1hodinu.
 •  Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia :
  • prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy,
  • pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,
  • podrobiť sa meraniu telesnej teploty,
  • vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
  • ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia sociálnych služieb.
 • Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod., negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod. alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 podľa prílohy k Vyhláške ÚVZ SR č. 43/2020 V.v. SR.

Tieto opatrenia môže DD a DSS LUNA v prípade potreby zmeniť z dôvodu ochrany zdravia klientov a zamestnancov.

V Brezne 19.04.2021

Mohlo by sa vám tiež páčiť...