Oznamy pre návštevy

Plán návštev

Platný od 17.05.2021

V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 17.05.2021, prijalo DD a DSS LUNA nasledovné podmienky pre umožnenie návštev:    

Návštevu je potrebné si dohodnúť počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.00 hod. na tel. čísle 048/6115677 alebo na mobilnom tel. čísle  0948148611.

 Návšteva najviac 2 osoby môže trvať max. 1 hodinu. 

Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia :

  • prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy,
  • pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,
  • podrobiť sa meraniu telesnej teploty,
  • vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
  • ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia sociálnych služieb  – v zmysle Postupov pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu, ktoré vydalo MPSVaR SR,
  • preferujú sa návštevy v exteriéri. Pokiaľ sa návšteva uskutoční v interiéri, vždy len v určených priestoroch.

Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., alebo potvrdením o prekonaní COVID-19  nie starším ako 180 dní, alebo potvrdením o kompletnom očkovaní  proti COVID-19.

RÚVZ v B. Bystrici môže nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia, ktorými sú zariadenie a návštevy klientov povinné sa riadiť.

Tieto opatrenia bude DD a DSS LUNA priebežne aktualizovať  podľa aktuálneho COVID AUTOMATu.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť!

V Brezne 17.05.2021

Mohlo by sa vám tiež páčiť...