Zo života domova

POĎAKOVANIE – ODŠTARTUJ TO S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA

Vo štvrtok, 22. septembra, skončil ďalší ročník Týždňa dobrovoľníctva. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA  nebol výnimkou a aktívne sa do podujatia zapojil.  

Opäť sa potvrdilo, že dobrovoľníci sú ľudia s veľkým srdcom, ktorí neváhajú pomôcť všade tam, kde ich potrebujú. Sme vďační, že sa nájde stále dosť ľudí, ktorí sa rozhodnú pre túto nezištnú, no zároveň úžasnú životnú cestu, akou dobrovoľníctvo bezpochyby je. V našom zariadení dobrovoľníci svojou prácou a zaangažovanosťou zlepšujú kvalitu života iným.

Za svoju prácu neočakávajú odmenu. Prínos a pridaná hodnota ich nezištnej pomoci iným ľuďom je nevyčísliteľná. Jednoducho sú to ľudia, ktorí tu nechávajú kus srdca, za čo im všetci úprimne ďakujeme.

Ďakujeme pani Valike Turekovej, pánovi Jankovi Belkovi, chlapcom a dievčatám z Pohronskej Polhory, pani Ľubici Štugnerovej, pani učiteľke Veronike Giertlovej a žiakom Základnej školy Karola Rapoša, slečne Lucii Belkovej a všetkým tým, ktorí prišli medzi nás.

Ďakujem všetkým  zamestnancom, ktorí participovali na príprave všetkých aktivít.  

Dana Kmeťová, riaditeľka zariadenia

Mohlo by sa vám tiež páčiť...