POĎAKOVANIE – ODŠTARTUJ TO S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA

Vo štvrtok, 22. septembra, skončil ďalší ročník Týždňa dobrovoľníctva. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA  nebol výnimkou a aktívne sa do podujatia zapojil.   Opäť sa potvrdilo, že dobrovoľníci sú ľudia s veľkým srdcom, ktorí neváhajú pomôcť všade tam, kde ich potrebujú. Sme vďační, že sa nájde stále dosť ľudí, ktorí sa rozhodnú pre túto nezištnú, no …

ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA

PODARUJ KUS SRDCA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA všetkých srdečne pozýva na Týždeň dobrovoľníctva, ktorý bude prebiehať od 16. do 22. septembra 2022. Naše zariadenie spolu s dobrovoľníkmi pripravilo niekoľko podujatí, ktoré spríjemnia pobyt našim klientom. Apelujeme teda na všetkých, ktorí majú chuť a čas, prísť medzi nás a pomôcť pri organizovaní a …