Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA
Adresa: Fraňa Kráľa 23, Brezno, PSČ: 977 01
IČO: 00632864, DIČ: 2021156016
Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Dátum vzniku: 01.10.1991
Meno štatutárneho zástupcu: Mgr. Dana Kmeťová

Kontakty

Adresa: Fraňa Kráľa 23, Brezno, PSČ: 977 01

Spojovateľka: 048/611 56 77

E-mail: ddluna@ddluna.sk

TelefónEmail
Riaditeľ048/6115565
0903889412
dana.kmetova@ddluna.sk
Vedúca sociálno-zdravotného úseku048/6115677margita.bercikova@ddluna.sk
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov048/6115677anna.frgelcova@ddluna.sk
Zdravotnícky personál048/6115677
0911977377
Sociálny úsek048/6115677
0948148611
Stravovacia prevádzka0911488585