Zariadenie DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno má vypracovaný a aktualizovaný „Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID- 19 v DD a DSS LUNA Brezno„.