Prevádzkovateľ:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA

Adresa: Fraňa Kráľa 23 Brezno 97701

IČO: 00632864

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-13117

Viac informácií tu