Za akú dobu je možné umiestniť žiadateľa vo Vašom zariadení?

Umiestnenie žiadateľa v našom zariadení závisí od uvoľnenia miesta v DD a DSS LUNA a od poradia žiadateľa v poradovníku čakateľov. 

Koľko sa u Vás platí za starostlivosť v DD a DSS LUNA?

Úhrada v DD a DSS LUNA závisí od rozsahu poskytovaných služieb a štandardu bývania. Pohybuje sa od cca 245,60 Eur do 453,75 Eur.

V prípade iných otázok nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky.