Od 1.11 2011 v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov dôchodocov a domov sociálnych služieb LUNA zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.