1. mája 2018 Od spravca Vypnuté

Fašiangový program Občianskeho združenia zdravotne ťažko postihnutých – skupina „Rozmajrín“

Srdcia našich seniorov potešili fašiangovým hudobno – speváckym programom členovia Občianskeho združenia  zdravotne ťažko postihnutých – skupina „Rozmajrín“.