28. septembra 2020 Od spravca Vypnuté

Plán návštev

V zmysle záverov Krízového štábu BBSK z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 bol s účinnosťou
od 29.09.2020 (utorok)  nariadený

ZÁKAZ NÁVŠTEV

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK do odvolania, ktoré nastane po zlepšení celkovej pandemickej situácie v SR.

Brezno 28.09.2020