22. apríla 2022 Od Anna Potkányová Vypnuté

Návštevy prijímateľov sociálnej služby

1. Návštevu (dátum, hodinu, počet osôb, dĺžku trvania) je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť počas pracovných dní ( Po – Pia ) od 8.00 hod. do 14.00 hod. na tel. čísle 048/6115677 alebo na tel. čísle 0948148611.

2. Návšteva, najviac 3 osoby u 1 klienta, môže trvať max. 30 minút.

3. Odporúčaná frekvencia návštevy je 1x za týždeň.

4. Príbuzní sú povinní preukázať sa pred návštevou dokladom o tom, že sú:
– plne očkovaní (minimálne 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní ), alebo
– testovaní (od odberu RT-PCR testu neprešlo 72 hodín, od odberu Ag testu neprešlo 24 hodín), alebo
– prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní.

5. Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:
– prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby návštevy – v interiéri – respirátorom
FFP2,
– pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,
– podrobiť sa meraniu telesnej teploty,
– vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
– ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia sociálnych služieb.
6. Ak sa objavia príznaky ochorenia COVID-19 u návštevníka klienta do 2 dní po ukončenej návšteve , bezodkladne o tom informuje riaditeľku zariadenia na tel. č. 0903 889 412 (v záujme ochrany zdravia klientov).
Z dôvodu ochrany zdravia klientov a zamestnancov bude DD a DSS LUNA tieto podmienky pre návštevy priebežne aktualizovať podľa aktuálnej situácie v zariadení i v okrese Brezno.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť