10. októbra 2022 Od Anna Potkányová Vypnuté

Návštevy prijímateľov sociálnej služby

Návštevy v zariadení sú možné denne, v čase od 08:00 hod. do 18.00 hod. Nie je potrebné sa nahlasovať.

Osoby vstupujúce do zariadenia sú naďalej povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:

  • prekrytie horných dýchacích ciest (v interiéri)
  • pri vstupe používať dezinfekciu na ruky.