Stravovanie

Stravovanie sa v DD a DSS LUNA zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia.

 Členmi komisie sú:

  • vedúca prevádzkového úseku,
  • referent stravovania,
  • úseková sestra,
  • vedúca strediska,
  • dvaja zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb.

Prijímateľom sociálnych služieb DD a DSS LUNA poskytujeme stravovanie priamo v priestoroch jednej z budov zariadenia. Pripravuje  sa strava v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb.

V DD a DSS LUNA je možné odoberať stravu, ktorá sa skladá minimálne z kombinácie dvoch jedál, z ktorých jedno jedlo je obed alebo večera. 

Imobilným prijímateľom sociálnych služieb jedlo podávame priamo v bytových jednotkách, ktoré obývajú.

Ubytovanie

V budovách DD a DSS LUNA sa nachádzajú  jednoizbové a  dvojizbové bytové jednotky.

Zariadenie sociálnych služieb poskytuje služby prijímateľom sociálnych služieb  v jednoizbových bytových jednotkách vybavených sektorovým nábytkom, váľandou (v prípade potreby polohovateľným lôžkom a nočným stolíkom), konferenčným stolíkom s dvomi fotelkami, kuchynským stolom a stoličkami, nočnou lampou. Súčasťou bytových jednotiek je kuchynský kút s elektrickým sporákom, špajzová skriňa. Na chodbičke, ktorá je vstupnou časťou do bytovej jednotky, sa nachádza sociálne zariadenie, tvorené kúpeľňou a toaletou. Uvedenú bytovú jednotku obýva 1 prijímateľ sociálnej služby, resp. 2 prijímatelia.

Ďalšia možnosť umiestnenia je v dvojizbových bytových jednotkách, ktoré pozostávajú z dvoch izieb – väčšej a menšej. Tieto obývajú každý prijímateľ sociálnej služby jednotlivo. Spoločne užívajú príslušenstvo – sociálne zariadenie a kuchynský kút.

Každá bytová jednotka je vybavená vlastným elektrickým meracím zariadením na odber elektrickej energie. Mesačné poplatky (odber elektrickej energie a prenájom elektrických hodín) si hradí každý prijímateľ sociálnej služby sám na základe uzatvorenej zmluvy s vybraným dodávateľom elektrickej energie.

Do zariadenia si prijímateľ sociálnej služby môže priniesť osobné veci, pamiatkové predmety (hodiny, obrazy, kvety), televízor, stolík pod televízor, rádio, rýchlovarnú kanvicu, mikrovlnku, chladničku, hygienické potreby a pod. Lôžkoviny a posteľnú bielizeň poskytuje zariadenie. Pokiaľ má prijímateľ sociálnej služby požiadavku doniesť si vlastnú bielizeň, je mu to umožnené.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

DD a DSS LUNA prijímateľom sociálnych služieb poskytuje v rámci obslužných činností:

  • upratovanie,
  • posteľnú bielizeň, jej pranie a žehlenie,
  • pranie a žehlenie osobného šatstva,
  • údržbu a opravu osobného šatstva a posteľnej bielizne.