Súhrnné správy

1 07eb55f4fc suhrnne-spravy 794389a261
Výzva-na-predkladanie-ponúk.pdf

1.91 MB
SS-2018-4Q.pdf

53.26 KB
SS-2018-3Q.pdf

27.56 KB
SS-2018-2Q.docx

14.12 KB
SS-2018-1Q.pdf

25.52 KB
SS-2017-4Q.pdf

45.75 KB
SS-2017-3Q.docx

13.92 KB
SS-2017-2Q.docx

13.92 KB
SS-2017-1Q.docx

13.88 KB
SS-2016-4Q.docx

13.53 KB
SS-2016-3Q.docx

14.09 KB
SS-2016-2Q.docx

13.86 KB
SS-2016-1Q.pdf

357.79 KB
SS-2015-4Q.pdf

441 KB
SS-2015-3Q.docx

141.14 KB
SS-2015-2Q.docx

139.92 KB
SS-2015-1Q.docx

140.01 KB
SS-2014-4Q.docx

140.05 KB
SS-2014-4Q-ŠZ-KOTVA.docx

140.14 KB
SS-2014-3Q.docx

139.85 KB
SS-2014-2Q.docx

139.75 KB
SS-2014-1Q.docx

139.77 KB
SS-2013-4Q.docx

139.72 KB
SS-2013-3Q.docx

139.68 KB
SS-2013-2Q.docx

139.66 KB
SS-2013-1Q.docx

139.62 KB
SS-2012-4Q.docx

139.81 KB
SS-2012-4Q-2.docx

139.55 KB
SS-2012-3Q.docx

139.53 KB
SS-2012-2Q.docx

139.75 KB
SS-2012-1Q.docx

139.71 KB
SS-2011-4Q-ŠZ-KOTVA.docx

139.52 KB
SS-2011-3Q.docx

139.66 KB

33